Top-down versus bottom-up: implementatie van ICT in het onderwijs

Onderwijsdagen 2006
In deze sessie wordt voortgeborduurd op het in 2004-2005 door expertisecentrum Cetis van de Hogeschool Utrecht uitgevoerde onderzoek naar succesfactoren voor instellingsbrede implementatie van ICT in het onderwijs (in het kader van e-learning research).

Er wordt een discussie gevoerd over een drietal stellingen aan de hand van praktijkvoorbeelden van implementatie van ICT in het onderwijs. De stellingen hebben alledrie te maken met een klassiek besturingsdilemma: top-down of bottom-up?

Eigenlijk komt het erop neer dat beide manieren van implementeren mogelijk zijn en dat het van het type implementatie afhangt. Grappig is dat ook de Hogeschool Windesheim heeft meegedaan aan dit onderzoek.
Er is wel een handig referentiekader ontwikkeld:

Referentiekader

Het onderzoek is ook digitaal beschikbaar: http://www.surf.nl/publicaties/index2.php?oid=192