Surfen over Glad IJs: veranderstrategieën en ICTO-implementatie

Onderwijsdagen 2006
Deze sessie is gebaseerd op het eLearning onderzoek naar de effectiviteit van ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs.

In het onderzoeksrapport wordt geen blauwdruk geleverd, maar eerder een verzameling van indicaties en ‘tools’ met behulp waarvan managers zelf beter kunnen bepalen waar de organisatie zich bevindt, welke kritische factoren en aspecten in ogenschouw moeten worden genomen, en op welke verschillende manieren men tot effectieve strategieën en hun ‘implementatie’ kan komen.

Deze strategieën zijn afhankelijk van de ‘orde’ van problemen: soms kan de verandering aangepakt worden met projectmatig werken, soms met het starten van een beleidscyclus, maar bij slecht te definiëren problemen, instabiele situaties, en onvoorspelbare interactiepatronen moet zelfs het herdefiniëren van kernwaarden ter hand worden genomen.

In de sessie wordt ingegaan op de verschillende ‘orden’ en vanuit elke orde wordt er een voorbeeld gegeven vanuit de praktijk situatie van de UvA. Een heldere en duidelijk sessie met humor.
Op de e-learningsite wordt er nog uitvoerig ingegaan op dit rapport:

http://elearning.surf.nl/e-learning/onderzoek/2991.