Liegen

Liegt een leugenaar als hij zegt dat hij liegt?