Connectivism: A learning theory for a digital age

Onderwijsdagen 2006

In deze sessie wordt ingegaan op de verschillende leertheorieen en dat de wereld is veranderd sinds behaviorisme, cognivisme en constructivisme.

Nu is er de theorie van het connectivisme. Heb je een vraag en/of probleem en je legt dat aan iemand voor dat moet hij/zij weten bij wie die informatie te vinden is. Je maakt gebruik van het netwerk. Vergelijk de huisarts. Hij lost het niet zelf op maar weet naar wie hij voor bepaalde zaken moet door verwijzen. Hij maakt dus gebruik van zijn netwerk.

Probleem is wel dat er natuurlijk iemand moet zijn die die kennis en informatie wel moet weten en dat het dus van de snelheid van het netwerk afhangt of je lang of kort moet wachten op je antwoord.

Of het een nieuwe theorie is weet ik niet, maar het lijkt mij een interessante theorie. Meer info op onderstaande website:

http://ltc.umanitoba.ca/wordpress/