Wiki- en bloggebruik tijdens conferenties!

Onderwijsdagen 2006
Voor het eerst wordt voor een educause edutrip gebruik gemaakt van een weblog en een wiki. In deze sessie wordt teruggekeken op de de ervaringen die opgedaan zijn tijdens Educause2006 in Dallas.

Het weblog werd vooral gebruikt om de sfeer van de reis, de interviews, filmpjes vast te leggen. Daardoor onstaat er een soort dagboek van een studiereis, die ook te volgen is voor thuisblijvers.

Het wiki werd gebruikt voor verslaglegging van sessies. Er was voor gekozen om als er een verslag werd gemaakt, het verslag in tact te laten en op en aanmerkingen of andere ervaringen met de sessies onder het originele verslag te zetten.

Daarmee doe je een groot voordeel van een wiki teniet. In een wiki werk je gezamenlijk aan 1 of meerdere documenten. Je past rechtstreeks in de tekst zaken aan.

Het gebruik van het wiki is door iedereen te doen. De editor heeft wat beperkingen, maar een verslag maak je er snel mee.

Er zou eigenlijk een verbinding moeten zijn tussen het weblog en het wiki van eduguides.

Weblog: http://edutrip2006.blogspot.com/

Wiki: http://82.192.89.182/~wiki/index.php/Hoofdpagina