Preconferentie: Digitaal Portfolio onder druk

Onderwijsdagen 2006

Tijdens deze preconference zal SURF NL Portfolio en Kennisnet ingaan op de druk die nu ontstaat rondom Digitaal Portfolio. Er zal ingegaan worden op 3 invalshoeken:

  • Het implementeren moet hand in hand gaan met onderwijsvernieuwing (Marcel Kemper)
  • De netgeneration wil werken met hun eigen tools (Paul Siepman en Misja Hoebe)
  • De doorlopende leerlijnen vereisen de mogelijkheid van uitwisseling van gegevens. (Joost van Eck en Jan Bartling)

Een goede preconferentie. Beter was geweest twee onderwerpen te bespreken. Het derde onderwerp kwam er nu door tijdgebrek erg bekaaid af.

Vooral het tweede deel, The Netgeneration en gebruik van eigen tools, zgn web 2.0 tools, spreekt mij erg aan. Er zijn heel veel diensten beschikbaar die uitermate gebruikersvriendelijk zijn. In de opdracht moesten we vooral in gaan op het gewin, het gemak en het genot van dit soort systemen.

Mooie van bijna al die web 2.0 diensten zijn dat ze altijd maar één functie aanbieden en daarom dus ook makkelijk in het gebruik zijn. Denk maar aan YouTube. Zonder enige handleiding, plaats je binnen een paar seconden een filmpje. Ander voorbeeld is het aanmaken van een weblog bij bv edublogs. Je verzint een naam voor je weblog, je kiest een layout en je kunt berichten plaatsen. En middels een plugin in je weblog plaats je foto’s uit flickr.com in je berichten.
Blijft wel de vraag: Waarom doen wij als instellingen zoveel moeite om grote systemen te (laten) bouwen, terwijl er buiten veel mooie bruikbare diensten zijn?