Geef nooit op

Nulla tenaci invia est via

Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar